COMBO CAMERA KBVISION

COMBO 2 Camera KBVISION hồng ngoại 1M

COMBO 2 Camera (vỏ nhôm đúc) KBVISION hồng ngoại 1M bao gồm 1 dome, 1 thân, 1 đầu thu 4 kênh.
$226.09 $184.96

COMBO 3 Camera KBVISION hồng ngoại 1M

COMBO 3 Camera (vỏ nhôm đúc) KBVISION hồng ngoại 1M bao gồm 2 dome, 1 thân, 1 đầu thu 4 kênh.
$222.22

COMBO 4 Camera KBVISION hồng ngoại 1M

COMBO 4 Camera (vỏ nhôm đúc) KBVISION hồng ngoại 1M bao gồm 3 dome, 1 thân, 1 đầu thu 4 kênh.
$259.48

COMBO 6 Camera KBVISION hồng ngoại 1M

COMBO 6 Camera (vỏ nhôm đúc) KBVISION hồng ngoại 1M bao gồm 4 dome, 2 thân, 1 đầu thu 8 kênh.
$402.04

COMBO 5 Camera KBVISION hồng ngoại 1M

COMBO 5 Camera (vỏ nhôm đúc) KBVISION hồng ngoại 1M bao gồm 3 dome, 2 thân, 1 đầu thu 8 kênh.
$356.74

COMBO 7 Camera KBVISION hồng ngoại 1M

COMBO 7 Camera (vỏ nhôm đúc) KBVISION hồng ngoại 1M bao gồm 4 dome, 3 thân, 1 đầu thu 8 kênh.
$439.30